Đơn hàng 1 năm

Đơn hàng đi Nhật 1 năm lương cao, việc làm thêm nhiều, công việc về giặt là, thực phẩm, thủy sản, đi xkld 1 năm thu nhập cao